Your title

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ชี้แผนอุดมศึกษา 15 ปี ต้องตอบโจทย [30/11/2558]
กกอ.ปลดล็อกหลักสูตรยุติที่สภามหา’ลัย [30/11/2558]
จี้ สกอ.เลิกจุ้นอำนาจสภามหาวิทยาลัย หวั่น พ.ร.บ. การอุดมศึกษาสร้างปัญหา  [24/11/2558]
ธีระเกียรติ’ลั่นสางโกง ‘มหา’ลัย [23/11/2558]
มทร.ธัญบุรี ขานรับกฎกระทรวง อาจารย์ใหมผ่านเกณฑภาษาอังกฤษ [23/11/2558]
งานวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ [19-22/11/2558]
โรดแม็พ 9 เดือน 'ปฏิรูปการศึกษา' ปรับประกันคุณภาพ-ระบบประเมิน [18/11/2558]
เปิดโรดแม็พปฏิรูประบบการประเมินตัวชี้วัดง่ายขึ้นกับภารกิจสถานศึกษา [17/11/2558]
สมศ.ชี้งานวิจัยไทยประสบปัญหา [11/11/2558]
สมศ.ถอยรอปฏิรูปชัดก่อนประเมิน [4/11/2558]
การประเมินคุณภาพการศึกษาน่าจะมีหน่วยงานกลางตรวจสอบ [3/11/2558]
"ซุปเปอร์บอร์ด" สั่งปฏิรูประบบประเมิน [2/11/2558]
'ดาวว์พงษ์' เผยเลื่อนประเมินรอบสี่  [2/11/2558]
ชะลอประเมินภายนอกรอบสี่ [2/11/2558]
   
 
       

 

home Contact Links